Vores VISION for Projekt Biernes Have

LLBF fik i 2017 et område på ca. 4000 m² stillet til rådighed af Tranekær Gods. På området vil vi formidle
viden om de bestøvende insekters store nytteværdi. I 2018 indviede vi en flot ny udstillingspavillon, hvor
gæster ved selvstudie på plancher, videoskærme og kig til bierne gennem ruder, kan orientere sig om
biernes fantastiske liv.

Vores område er i dag udlagt med græs og mindre blomsterbede. Vi vil omdanne hele området til en stor
have med naturens vilde planter, vi vil vise vores gæster, hvor flot en have kan præsentere sig, når vi byder
bier og andre bestøvende insekter velkommen i en kontrolleret vild have. På opslag vil vi give besøgende
informationer om de bi- og insektvenlige vilde planter.

Vi tror, at vi kan inspirere besøgende til at finde egnede arealer hjemme, hvor de kan tilgodese betrængte insekter med en hjælpende blomst. Vi laver kørestolsvenlige stier gennem området og opsætter bænke, så besøgende kan hvile og tage sig tid til fordybelse. Børnene tilbydes deres egen opgavetur. Ud fra den viden, de nu har fået om bier og blomster,
formuleres nogle opgaver, som de kan løse på en vandretur rundt i naturen om Tranekær by.