Hvordan bliver man Registreret som Bi-venlig?

Gå ind på www.biavl.dk og find fanebladet “Bliv Bivenlig” 

se evt. dette link: https://www.biavl.dk/opret-bivenligt-omraade/

Udfyld alle felterne og indsend til Danmarks Biavlerforening. Så modtager du et diplom og bliver – hvis du ønsker – markeret på et danmarkskort.