I forbindelse med indvielsen 20 maj 2022 er der modtaget donationer fra:

Stæhrs Bageri, Tullebølle

Super Brugsen, Rudkøbing

Daglig Brugsen, Tullebølle

CA Reklame, Rudkøbing

Danmarks Biavlerforening

De samlede donationer til projektet er som følger:

Friluftsrådet 100.000

Foreningen Plandanmark 80.000

Danmarks Biavlerforening – pulje for bivenlige projekter 35.000

Nordea Fonden 15.000

Andelsforeningen Bøtik 10.000

Fru Hedvig Quidings legat 10.000

Sydfynske Dampskibsselskabs Fond 13.000

Rubenlund Agro donerede pil til vores flethegn.

Fruenlund Have og Anlæg v/ Ole S. Jørgensen 10.000

Fonden  Langelands Elforsyning 10.000

Havnesmeden, Rudkøbing. Tilskud til 6-kant installationer.

Biernes Have er indviet. Se billedgalleriet under selve indvielsen

Området er stort set færdigt. Vi laver de sidste insekthoteller, låge/port system skal males, når det bliver min 8 gr, haven med stauder er hegnet ind mod hjorte, planteoversigt er i trykken og nye infotavler i pavillon og ved indgang under forberedelse. Vi glæder os til forår og indvielsen 20 maj 2022 kl. 1300.

Der er plantet ca. 600 stauder fordelt på 250 forskellige arter. Dyrehegn til værn mod råvildt er etableret. Pileflethegn til afmærkning af områder er stort set færdigt. I løbet af vinteren vil vi etablere kvashegn som læ for vestenvinden. Udestående projekt er låge/portsystem ved indgangen.

Det går fint fremad med projekt “Biernes Have”. 

Havedammen er nu forsynet med stensætning, de første bede er fræset, blomster – bivenlige stauder- er bestilt liv lev. medio uge 42 og plantedag er planlagt til sidste weekend i efterårsferien 23-24 sep. 2021. Glæd dig til at se alle stauderne.

Vi er også startet på pileflethegnet. Der er ca. 70 akacie pæle ø80 mm, der skal bankes i jorden!

Her medio august er 80 % af kanterne i stierne bukket og monteret. På de allerede etablerede stier er der udlagt og vibreret kørefast stigrus. Overløb fra dam-området til vådområdet er etableret. 

Der er etableret dyrehegn mod markerne. Og et midlertidigt mod selve Skvatmøllen, så der ikke kommer dyr ind i plante/vådområdet.

I august er planen derfor at hente sten til damkanter, færdiggøre stikanterne og etablere tilløb til dam fra tagfladen. 

Planteområderne skal opmåles og tilbud på planter indhentes. Der påregnes at udplante i oktober/november.

Folie og underlag til vådområde er udlagt.

Stål til kant på alle stier 200 m er bestilt og leveres 6 juli

Fruenlund Haveservice har skrællet græs af fase 1 område, lagt stabilsten/grus ud på alle stier

Fliseområderne er udvidet

Havedammen og vådområdet er udgarvet.

Nu forestår planlægningen af folieetablering og overløb fra dam og etablering af stålkanter overalt på stierne ialt ca. 200 m