Langelands Biavlerforening – LLBF – Slotsgade 95, Tranekær.

Her har vi en Besøgsbigård, hvor du kan se levende bier, bi-venlige blomsterbede og en informations pavillon med alt om bier.

Der er også et orangeri med planter og bestøvningsforsøg.

Der er gratis adgang til hele området og pavillion – udstillingen er åben hver dag fra kl. 10 – 16 fra 1 maj til 1 sep.

NYHEDER

VELUX 60 + fonden har doneret en handicap-venlig græsslå maskine af havetraktor-typen. 

En fin artikel “sakset” fra Fyns Amts Avis om vores Besøgsbigård og bierne.

Se her:

bieravis1

bieravis2

Der er 4 af vores nye medlemmer, der har bestilt og fået leveret bi-familier hos LLBF. De 2 familier er installeret i Besøgsbigården  i forbindelse med vores mentor ordning og skal passes her indtil foråret 2021.

Indenfor den sidste måned er såvel Langeland Kommune som Langeland Biavlerforening blevet certificeret af Danmarks Biavlerforening som Bi-venlig.

Borgmesteren fik overrakt diplom af LLBF Formand Sv. Aage Sørensen

Bestyrelsen i LLBF indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling med eet punkt på dagsordenen – ændring af § 11 stk. 4 “Foreningens formue, løsøre og evt. fast ejendom overgår ved foreningens opløsning til Danmarks Biavlerforening” ændres til Foreningens formue, løsøre og evt. fast ejendom overgår ved foreningens opløsning til Et Almennyttigt Formål.” Samtidig slettes stk 4 vedr. Eksukutor, for ikke igen af have problemer med “et almennyttigt formål”
 
Baggrunden for ønsket af ændringen er en verserende sag med Skattestyrelsen, der påpeger at LLBF er skattepligtig af salg af honning til IKKE MEDLEMMER af LLBF p.g.a. den eksisterende opløsnings formulering. Alle andre formuleringer i vores vedtægeter er godkendt som værende Almennyttige Formål. Det giver igen mulighed for fornyet ansøgning vedr. fritagelse for oplysningspligt.

Fra Henrik Ellert har jeg modtaget et spændende link af et bistade bygget af LEGO. 

Se link her: https://nypost.com/2020/05/19/irish-beekeeper-builds-fully-functioning-hive-out-of-legos/

Vi har fået leveret flere dekorerede bi-magasiner fra vores “små” sponsorer. De er mega kreative.

LLBF ønsker alle nye on-line kursister velkommen i foreningen. Kig vores website her igennem og ikke mindst vores aktuelle web-shop, hvor der er donerede frø fra LIONS til salg.

Der er også under LINKS anført link til DBF´s BIPLANTEKALENDEREN, der fortæller alt om gode biplanter.

 

Helle Schiødt kom på besøg og fandt disse venner, der også kiggede på bier og måske nye spirer i blomsterbedende.

Begynderkursus for nye biavlere afholdes som onlinekursus og starter onsdag 15 april.  Mere info kontakt kursuskoordinator Leif på mobil 91 99 93 89 eller email: leif@lekoma.dk

9 april 2020.

Du er nu logget ind på en ny version af vores website. Jeg beklager hvis der er et par fejl endnu. Du må gerne skrive til mig, hvis du finder noget som ikke virker eller er uhensigtsmæssigt. 

LLBF logo i øverste venstre hjørne virker som HOME- knap

mvh Jens  jens.borg@gmail.com

Vi har fået en helt utrolig fin tilbagemelding på anmodning om dekoration af vores grønne bikasser. Der er udleveret 15 kasser, der kommer retur lige efter påske. Se her hvordan børnene hjælper.