Vedr. COOKIES. Du skal sige Ja til ALLE cookies for at få det fulde udbytte af vores website. Du kan ændre dine indstillinger under fanebladet kontakt/cookie rul ned til “ændre samtykke” og tryk på linket

Langelands Biavlerforening – LLBF – Slotsgade 95, Tranekær.

Her har vi en Besøgsbigård, hvor du kan se levende bier, bi-venlige blomsterbede og en informations pavillon med alt om bier.

Der er også et orangeri med planter og bestøvningsforsøg.

Der er gratis adgang til hele området og pavillion – udstillingen er åben hver dag fra kl. 10 – 16 fra 1 maj til 1 sep.

NYHEDER

  1. LLBF tilbyder nu en afhentningsordning af materiel bestilt hos Sydfyns Specialforder i Egense ved Svendborg. Varen skal være købt og betalt og hjemtages hver mandag til efterfølgende udlevering i Besøgsbigården om tirsdagen. Sv. Aage skal have besked inden mandag hvilke varer, der skal hjemtages. Hvis varen mellem kl. 0900 – 1200 på udleveringsdagen – tirsdag i Bigården – ikke derefter er afhentet, så henstår varen på købers risiko i aflåst lokale.
  2. Vedr. COOKIES. Hvis du har problemer med IKKE at kunne se en rulletekst på forsiden eller at kunne åbne nyhederne, så skal du sige ja – krydse af – til ALLE cookies på pop-up billedet. Hvis du tidligere har sagt ja til “kun nødvendige” så kan du gå på fanebladet kontakt/cookies, rul ned til “ændre tilsagn” og kryds af ud for ALLE cookies. Hvis problemer skriv til jens.borg@gmail.com

Lørdag 10 april 2021 kl. 0900 blev flaget hejst til det første egentlige medlemsmøde, der formede sig som en arbejdsdag, hvor der blev klargjort magasiner til udvidelse af bistaderne, kørt grus på bedene til jordforringelse – det er for næringsrig jord vi har – derefter fræset og et stykke af skrænten blev igen renset for brændenælder.

Dejligt at se at også de “unge” (<70år) var repræsenteret. 

Bliv Biavler- Ny kursusplan for 2021 er klar. Se fanebladet “Bliv Biavler”

GODT NYTÅR .

forårs tazet

En forårs-bebuder TAZET på sydmur.

Arbejdsholdet tirsdag formiddag er indtil videre indstillet p.g.a. corona-situationen. 

Vi ser frem til et mere normalt forår og glæder os til vi forhåbentlig skal i gang med projekt “Biernes Have”. Der er foreløbig givet donationstilsagn fra Danmarks Biavlerforening på op til 25.000,-

Vi ses

OXALSYREBEHANDLING
Du inviteres hermed også til at deltage i den årlige oxalsyrebehandling af vores bier. Det er een af årets vigtigste måder at holde VARROA-midetrykket nede i bifamilierne og den 3´ og sidste del af “den sikre strategi” mod varroa-miden.
se  mere her: Den sikre strategi -sådan gør du | Varroa.dk   “Året sluttes af med en vinterbehandling (Periode 4) i december måned med en oxalsyredrypning. Denne bør være standard for alle biavlere uanset midetrykket. Falder der under 200 mider ned ved denne behandling er midetrykket generelt lavt, men falder der flere mider ned, bør man være omhyggelig og rettidig med behandlingen i den kommende sæson.” 
Behandlingen finder sted i Besøgsbigården i Tranekær lørdag 5 dec. 2020 kl. 1500 – 1600. Tilmelding er nødvendig af hensyn til Sv. Aage der har tilbudt at lave en portion gløgg. Tilmelding direkte til Sv. Aage på email : svendaage@abildlund.dk 
Hvis du gerne vil se og deltage i behandlingen, men er forhindret om lørdagen, så er der en mulighed om fredagen 4 dec. kl. 1500 ved vores 4 Bistader  i Lollesgårs Plantage. Det er lige på Mc. Gormack-stien 40 m nord for Mc. Gormack hytten. Kom præcis idet det ikke gerne må tage mere ende 12 sek. at lave behandlingen af bierne. Ellers lukker du al varmen ud af staden og det duer ikke. 
For vores “nye” biavlere er det også en mulighed for at se om der er liv i deres stade.

Foreningen BØTIK i Tranekær har doneret Langelands Biavlerforening 10.000,- til brug i vore haveprojekt “Biernes Have” . Vi siger mange tak.

 

 

Bierne er efter en travl tid i forår og sommer nu gået i vinterleje og ønsker fred og ro. Området er åbent for besøgende men pavillon er kun åbent lørdag og søndag kl. 10 – 16, hvor der kan købes honning.

Honning kan også bestille på vores webshop – se fanebladet

VELUX 60 + fonden har doneret en handicap-venlig græsslå maskine af havetraktor-typen. 

En fin artikel “sakset” fra Fyns Amts Avis om vores Besøgsbigård og bierne.

Se her:

bieravis1

bieravis2

Der er 4 af vores nye medlemmer, der har bestilt og fået leveret bi-familier hos LLBF. De 2 familier er installeret i Besøgsbigården  i forbindelse med vores mentor ordning og skal passes her indtil foråret 2021.

Indenfor den sidste måned er såvel Langeland Kommune som Langeland Biavlerforening blevet certificeret af Danmarks Biavlerforening som Bi-venlig.

Borgmesteren fik overrakt diplom af LLBF Formand Sv. Aage Sørensen

Bestyrelsen i LLBF indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling med eet punkt på dagsordenen – ændring af § 11 stk. 4 “Foreningens formue, løsøre og evt. fast ejendom overgår ved foreningens opløsning til Danmarks Biavlerforening” ændres til Foreningens formue, løsøre og evt. fast ejendom overgår ved foreningens opløsning til Et Almennyttigt Formål.” Samtidig slettes stk 4 vedr. Eksukutor, for ikke igen af have problemer med “et almennyttigt formål”
 
Baggrunden for ønsket af ændringen er en verserende sag med Skattestyrelsen, der påpeger at LLBF er skattepligtig af salg af honning til IKKE MEDLEMMER af LLBF p.g.a. den eksisterende opløsnings formulering. Alle andre formuleringer i vores vedtægeter er godkendt som værende Almennyttige Formål. Det giver igen mulighed for fornyet ansøgning vedr. fritagelse for oplysningspligt.

Fra Henrik Ellert har jeg modtaget et spændende link af et bistade bygget af LEGO. 

Se link her: https://nypost.com/2020/05/19/irish-beekeeper-builds-fully-functioning-hive-out-of-legos/

Vi har fået leveret flere dekorerede bi-magasiner fra vores “små” sponsorer. De er mega kreative.

LLBF ønsker alle nye on-line kursister velkommen i foreningen. Kig vores website her igennem og ikke mindst vores aktuelle web-shop, hvor der er donerede frø fra LIONS til salg.

Der er også under LINKS anført link til DBF´s BIPLANTEKALENDEREN, der fortæller alt om gode biplanter.

 

Helle Schiødt kom på besøg og fandt disse venner, der også kiggede på bier og måske nye spirer i blomsterbedende.