Biernes Have,tranekær

Hovedplan

Dette projekt er opstået ud fra et ønske om både at give bierne større mulighed for at søge føde i nærområdet og samtidig give bigårdens besøgende inspiration og viden om, hvordan deres egen have kan opnå større biodiversitet til gavn for bier og insekter og dyr i det hele taget. Samtidig er ønsket også at stedet udformes så det indbyder til ophold og fordybelse for de besøgende, og kan facilitere forskellige aktiviteter i foreningens regi.
Projektet er opdelt i 3 faser – 3 områder – men tænkes og planlægges som et samlet hele.

Fase 1 bliver etableringen af 4 forskellige havetyper, rundt om foreningens træpavillon, der gerne skal vise at bivenlige haver kan se ud på mange måder. Der vil blive etableret et stisystem igennem haverne, så
kørestolsbrugere også kan komme rundt.
Alle planter er selvfølgelig valgt ud fra kriteriet om at være til gavn for bierne, derudover vil vi give plads til naturens egen kuratering. I det hele taget vil vi arbejde MED naturen og ikke MOD. Vi vil tage imod de udfordringer – men
også de gaver – som naturen byder ind med, og få det bedste ud af det. Men vi vil også have en vedligeholdelsesplan klar, så vi ved hvornår vi skal sætte ind overfor uhensigtsmæssig indtrængen.


Fase 1 består også af at få etableret et grusbelagt parkeringsområde
nord for murstensbygningen ”Skvatmøllen”. Så det bliver tydeligt, hvor
man må stille sin bil.